ÁSZF

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Jelen szerződés írásbeli szerződésnek nem minősül. A szerződés nyelve magyar. 

A webáruház üzemeltetője Kis-Bogdán András egyéni vállalkozó – kisadózó, a továbbiakban Üzemeltető.
Nyilvántartási száma: 32557283
Adószáma: 66195289-2-22
Székhelye: 7636 Pécs, Fenyer dűlő 68.
Telefonszám: 06204460206
Email: info@munzee.hu

Ezen weboldalt (www.munzee.hu) mindenki saját felelősségére használhatja. A használattal kapcsolatban felmerülő kockázati tényezőket Felhasználó elfogadja, tudomásul veszi, hogy cégünk a használat során felmerülő esetleges vagyoni vagy nem vagyoni károkért felelősséget nem vállal. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változtatásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a webáruház használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti. Fenntartjuk a jogot továbbá az oldal tartalmának korlátok nélküli megváltoztatására, beleértve a Felhasználók adatainak, az általuk birtokunkba juttatott tartalmak és információk törlésére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét nem lehet szavatolni. Üzemeltető ezért nem tudja garantálni webáruházának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét. Üzemeltető a webáruházat kis- és nagykereskedelmi tevékenységre is használja.

Regisztráció:
A webáruházat bárki használhatja, aki a Szabályzatban foglaltakat elfogadja, a hatályos jogszabályokat és a Netikettet betartja, és ezt a weboldal használatával kinyilatkoztatja. A regisztráció nem kötelező. Amennyiben a felhasználó regisztrál, a felhasználói jelszavak titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználót terheli. A webáruház üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók számára elérhetők. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatokkal, esetleg indokolatlanul többször regisztrál, Üzemeltető a webáruház használatát korlátozhatja vagy megtagadhatja Felhasználó számára, azonnali hatállyal törölheti Felhasználót rendszeréből.

Árak:
A webáruházban a termékek és szolgáltatások az általános forgalmi adót tartalmazzák és magyar forintban vannak feltüntetve.

Fizetés és szállítás:
Mivel a webáruházban található termékek egyedileg, rendelésre készülnek, ezért a termékek csak teljes ár kifizetése után lesznek legyártva. A webáruházban vásárolt termékek kifizetése bankkártyával, a Barion rendszeren keresztül történik. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A termékek átvétele csak kiszállítással történhet, személyes átvételre nincs lehetőség:
-Az üzemeltető a Magyar Postával juttatja el a megrendelt terméket.
Üzemeltető a kiszállítást a Magyar Postával végezteti. Üzemeltető a Magyar Posta működésére vonatkozólag semmiféle felelősséget vállalni nem tud. Ugyanakkor az arra vonatkozó észrevételeket szívesen fogadja, az esetleges problémás ügyekben igyekszik segítséget nyújtani. A megrendelések összeállítása – a megrendelésszámtól függően -1-3 munkanapot vehet igénybe. Amennyiben a vállalt határidő hosszabb, úgy a Főoldalon értesítjük Önöket. Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy munkaszüneti napokon és ünnepnapokon nincs csomag összeállítás.

Vásárlástól való elállási jog:
Felhasználónak jogában áll megrendelésének átvételétől számított 14 naptári napon belül vásárlási szándékától, elállni. Felhasználónak az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható kizárólag az előre gyártott (nem személyre szabott) termékekre.

Az “Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő” fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot! A webáruházban megrendelt egyedi nyomtatással készített termékekre nem vonatkozik az elállási jog!

Nem áll módunkban továbbá az elállási jogot figyelembe venni, ha a terméket/termékeket láthatólag használatba vették, azok megsérültek.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus levélben) az alábbi címre: info@munzee.hu. Az e-mailre 24 órán belül választ adunk. Az elállási szándék beérkezés/elfogadástól számítva a vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a vállalkozásnak.
Az elállási nyilatkozatban az alábbi adatokat kérünk: A vásárló neve, címe, rendelésszám; termék(ek) megnevezése (amennyiben csak egy része a rendelésnek kíván visszaküldeni), vételár, a vásárlás időpontja, valamint egy magyar, belföldi bankszámlaszámot és tulajdonos neve a visszautaláshoz.

Adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok pontosságáért és valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Mielőtt befejezésre kerül a rendelés, az összefogalaló oldalon és van lehetőség a terméknél megadott adatok valamint a szállítással/számlázással megadott adatoknak a helyesbítése. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Amennyiben a rendelés befejezése után észleli, hogy hibás adatokat adott meg, minél hamarabb jelezze azt az info@munzee.hu email címen.

A rendelést legyártásáról emailben értesítjük a vevőt, ezután már nem tudjuk elfogadni a módosításokat, illetve a rendelés lemondását (személyre szabott termék esetén).

A www.munzee.hu weboldal harmadik személy által üzemeltet weboldalra mutató linket tartalmazhat. Amennyiben cégünk tudomást szerez arról, hogy az általunk linkkelt oldal vagy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítjuk. Az általunk használt linkek ill. az azokon lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Szerzői jogok védelme és felelősség meghatározása:
Amennyiben Felhasználó/Megrendelő egy egyedi megrendelés keretében dolgoztat (saját mintát/fotót küld egyedi nyomtatásra), úgy köteles szavatolni az általa Üzemeltetőnek megküldött szellemi termék (rajz, fotó, grafika) jogtisztaságát! Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség a Felhasználót/Megrendelőt terheli. Megrendelő köteles mentesíteni az Üzemeltetőt az fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, valamint köteles megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

Adatvédelmi nyilatkozat:
A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

Az önként feltöltött adatok esetében:
– A regisztráció során Ön megadja kötelező jelleggel nevét, címét, E-mail címét, kereskedők esetében adószámát, és postacímét.
– Felhasználó felelősséget vállal a feltöltött adatok valódiságáért.
-Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, ezeket ki nem egészíti, és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

Automatikusan rögzített adatok esetén:
-A Felhasználó számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és biztonságtechnikai okokból naplózásra kerülnek. Ezeket azonban semmilyen olyan adathoz nem kötjük, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

Az üzemeltető a feltöltött adatokat harmadik félnek át nem adja, csak ami a szállításhoz szükséges. Ugyanakkor az egyének felismerhetősége nélkül cégünk fenntartja a jogot statisztikai adatok harmadik félnek történő átadására. Felhasználó adatközlése Üzemeltető számára nyílt hálózaton / Interneten / keresztül történik. Ez a tény az üzemeltető és a Felhasználó számára is fokozott biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a biztonsági szabályok betartása ellenére harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy a személyességi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó adatokat fürkésszenek ki, azokat jogellenes célra felhasználják. Az ilyen esetekből származó esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Felhasználót kizárólagos felelősség terheli személyes azonosítója / felhasználóneve / és jelszava használatáért, ill. az azonosító és jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ezért javasolt a felhasználó nevet és az ehhez tartozó jelszót titokban tartani, valamint javasoljuk, hogy minden jelszót és felhasználó nevet igénylő felhasználásoknál használjon különböző eléréseket.

Szavatosság:
Az általunk készített címkéinkre szavatosságot nem vállalunk.